Wat Longevity anders maakt

Longevity is een nieuwe kijk op gezondheid. Het is de meest logische weg naar levenslang gezond. Longevity gaat er van uit dat een mens zichzelf maakt,  onderhoud en repareert uit zijn voeding en dat de manier waarop, door evolutie is vastgelegd in zijn genen.  

Deze genen wijzigen nauwelijks en zijn daardoor nog vrijwel hetzelfde als die van de prehistorische mens. Omdat ieder individu een uniek genenpakket heeft, verschilt de gezonde voedingsbehoefte van persoon tot persoon. Daardoor is voor een langdurig behoud van vitaliteit en gezondheid maatwerk essentieel.

> Persoonlijk, want ieder mens is anders! <

Voeding wordt in het lichaam omgezet in voedingsstoffen, waaruit door het lichaam lichaamseigen stoffen worden gemaakt. Een tekort aan voedingsstoffen leidt altijd tot gemankeerde of ontbrekende lichaamseigen stoffen, wat onherroepelijk zal leiden tot ziekte.

Voedingsstoffen worden door het lichaam opgenomen in de darmen, die daarvoor in topconditie dienen te verkeren. Het functioneren van de darmen wordt rechtstreeks beïnvloed door dagelijkse keuzes op het gebied van beweging, omgang met spanningen, de kwaliteit van de nachtrust, ontspanning en de belasting met schadelijke stoffen uit de voeding en het milieu.

Lichaamseigen stoffen welke onder andere uit voeding zullen worden aangemaakt zijn hormonen. Hormonen zijn enorm krachtige stofjes welke al in zeer kleine hoeveelheden alle processen in het lichaam regelen. Voor een klachtenvrij functioneren is het noodzakelijk dat er een balans is tussen alle verschillende hormonen. In de huidige maatschappij is een disbalans eerder regel dan uitzondering.

Longevity staat ook voor het maken van meer bewuste keuzes. Bewuste keuzes in het belang van de gezondheid van het eigen lichaam op zowel fysiek, emotioneel als op geestelijk gebied, maar ook keuzes in het belang van een gezonde aarde. Zodat er op termijn een wereld ontstaat welke met trots aan de generaties na ons kan worden nagelaten.

> Gezondheid gaat vóór financiële belangen van derden! <

 

Een Longevity Specialist dient dan ook kennis te hebben van alle genoemde onderwerpen en is bekend met de uitwerking van voedingsstoffen op celniveau. Daar waar over het algemeen uitsluitend wordt gekeken naar het wegnemen van klachten (symptoombestrijding of reparatiezorg), gaat een Longevity Specialist terug naar de basis en is daardoor in staat om, in samenwerking met de betrokkene, een mens als het ware “opnieuw op te bouwen”. Hierdoor is het mogelijk dat men langdurig energiek, gezond en vitaal zal zijn. Deze methodiek heeft tot gevolg dat de levenskwaliteit aanzienlijk zal toenemen.

Zo heeft een Longevity Specialist onder andere de beschikking over een uniek programma dat voeding vertaald naar 60 verschillende voedingsstoffen die allemaal een rol spelen in het lichaam. Onder andere met behulp van dit programma kan een Longevity Specialist een analyse maken van het dagelijks ritme in relatie tot het behoud van gezondheid, vitaliteit en energie