Waarom Longevity?

 

Met Longevity is men deskundig in het beoordelen van álle dagelijkse keuzes in relatie tot het ondersteunen of belasten van de gezondheid op termijn. Keuzes op het gebied van voeding, beweging, spanning/ontspanning, slaapkwaliteit en energiemanagement.

Aansluitend beschikt een Longevity Specialist over uitstekende coachkwaliteiten om indien gewenst ieder persoon succesvol te begeleiden naar een individuele leefstijl welke aansluit bij de wens om langdurig gezond, vitaal en energiek te blijven.

Als leefstijl wordt ingezet als recept voor gezond ouder worden, besef dan dat het verschil wordt gemaakt door details. Waarmee bedoeld wordt : “Wat de één zijn gezondheid ondersteunt, kan een ander zijn gezondheid kosten”. Omdat iedereen anders is.
Maatwerk en kennis van zaken zijn daarom essentieel.

Noodzaak

De noodzaak voor de diensten van een Longevity Specialist worden onderschreven door onderzoek van de NIPED (Netherlands Institute for Prevention and e-Health Development). “Onze gemiddelde leeftijd is toegenomen tot ruim 80 jaar in 2017. Echter het gemiddelde aantal gezonde levensjaren is afgenomen van 54 naar 45. Met onze toegenomen levensverwachting hebben we er gemiddeld 65% meer ongezonde jaren bijgekregen”.

“Veel gezondheidsrisico’s hangen samen met een ongezonde levensstijl. Aanpassing hiervan verbetert direct de vitaliteit en kan veelvoorkomende chronische ziektes voorkomen. Uit onderzoek blijkt echter, dat ruim 75% van de Nederlanders gezond denkt te leven, maar dat volgens de actuele inzichten en richtlijnen niet doet”.

RIVM en CBS

Eén van de belangrijkste uitkomsten van de VTV 2014 (een publicatie van het RIVM), die de naam “Een gezonder Nederland” heeft meegekregen, is de stijging van het aantal chronisch zieken. Het RIVM voorziet een stijging van 5,3 miljoen in 2011 naar 7 miljoen in 2030. Daarbij zal ook het aantal mensen met twee of meer aandoeningen toenemen. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat iedere Nederlander momenteel een kans heeft van 80% op het overkomen van een chronische aandoening.

 • 850.000 mensen in Nederland lijden aan osteoporose.
 • Bron: Nederlandse Osteoporose Stichting
 • 250.000 mensen jonger dan 70 jaar ontwikkelen binnen 6 jaar diabetes.
 • Bron: RIVM
 • In 2025 worden jaarlijks ca. 195.000 mensen geconfronteerd met hartfalen.
 • Bron: RIVM
 • In 2011 werden in Nederland 100.600 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld.
 • Bron: Nationaal Kompas
 • Helaas krijgen heel veel mensen kanker: één op de drie volwassenen wordt hier vroeg of laat mee geconfronteerd. Meestal krijgen ze dat later in hun leven: bijna zeven op de tien volwassen kankerpatiënten is ouder dan zestig jaar.
 • Bron: Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker
 • In de afgelopen dertig jaar is het aantal mensen met overgewicht in Nederland toegenomen, zowel bij volwassenen als bij mensen tussen vier en twintig jaar. De toename is vooral groot bij volwassenen; het aantal met ernstig overgewicht is zelfs meer dan verdubbeld. Bij mannen van veertig jaar of ouder heeft inmiddels meer dan de helft overgewicht.
 • Bron: CBS
 • UPDATE 2019: De nieuwste cijfers wijzen op een realiteit dat momenteel 50% van de mannen en 41% van de vrouwen die vandaag leven, met kanker te maken zullen krijgen.
  Bron: TTAC

Al deze ziektes hebben één duidelijke overeenkomst, het zijn chronische niet overdraagbare aandoeningen die samen verantwoordelijk zijn voor 70%(!) van de sterfgevallen in Nederland.

Onderzoek heeft aangetoond dat een verandering van levensstijl van grote invloed is bij het voorkomen van deze aandoeningen. In theorie kan de kans op een chronische aandoening zelfs gereduceerd worden tot minder dan 5%!

Evolutie

Een belangrijke oorzaak van de kans op het overkomen van een chronische aandoening is gelegen in het beperkte aanpassingsvermogen van het erfelijk materiaal van de mens. Longevity gebruikt dit als vertrekpunt bij het realiseren van een leefstijl gericht op langdurig gezond, vitaal en energiek blijven. Door deze werkwijze wordt Longevity dan ook gerekend tot de beschreven wetenschappelijke discipline van de Evolutionaire Volksgezondheidszorg.

Dogma’s

Met Longevity wordt je bedreven in het op een kundige en professionele wijze weerleggen van dogma’s. Algemeen aanvaarde aannames welke als waarheid worden gezien. Dogma’s als:

 • “Door weinig te eten val je af en wordt je gezond”.
 • “Bacteriën zijn gevaarlijk en maken je ziek”.
 • “Sporten moet en is gezond. Hoe meer hoe beter”.
 • “Alles wat verkocht wordt is veilig”.
 • “Stress moet je voorkomen”.

Met Longevity is ieder mens in staat om zichzelf , als het ware, uit voeding biochemisch “opnieuw op te bouwen”!